Huyện Bá Thước: Gần 87.000 người tham gia học tại trung tâm học tập cộng đồng

Ngày 22/12/2014 11:04:35

(THO) - Năm 2014 các trung tâm học tập cộng đồng huyện Bá Thước đã mở được hơn 1.200 lớp học với các nội dung: phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; dạy nghề... thu hút gần 87.000 lượt người (chiếm 82% dân số toàn huyện) tham gia.